• Outside landscape pool lighting
  • THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỒ BƠI RESORT
  • THIẾT KẾ HỒ BƠI VÀ THI CÔNG RESORT
  • THIẾT KẾ HỒ BƠI VÀ THI CÔNG SPA POOL

Thông Tin sản phẩm

  • Máy Lọc MX 25
  • Máy Lọc MX 25

  • Giá bán: LIÊN HỆ


Máy Lọc Không đường ống hay còn gọi là Lọc Trực Tiếp, Lọc Âm Thành Hồ Bơi.

Lưu lượng 15-25-35 m3/h .

Nhà Sản Xuất : France

Web: filtrinov-vietnam.com

Tin tức & Sự kiên
Dự án tiêu biểu
tan
Doit tac 1
doi tac 8
VAN DAT THANH
doi tac 2
doi tac 4

Copyright © 2014. www.thietbihoboi.com. Design by NiNaCo .,Ltd